Hvorfor er rabies så alvorlig?

Publisert 11.12.2012     Sist endret 19.07.2013

I følge WHO (Verdens helseorganisasjon) dør årlig omtrent 55 000 mennesker av rabies (hundegalskap). Det er framfor alt barn som smittes av rabies i land der rabies er en utbredt sykdom.

Rabies forårsakes av et virus som angriper nervesystemet og er absolutt dødelig hvis en er smittet og har utviklet symptomer. Alle pattedyr, også mennesker, er mottakelige. Det finnes gode vaksiner for både folk og dyr som gjør at sykdommen kan unngås. Til tross for dette dør det tusenvis av mennesker av rabies.

De fleste tilfellene av rabies hos mennesker forekommer i India, Kina og Afrika der smitten oftest skjer via hundebitt. I deler av Europa og andre deler av verden opprettholdes smitten i ville dyr. Når ville dyr blir syke endrer de adferd og blir ofte aggressive, de kan da angripe og smitte både kjæledyr og mennesker.

Norge er i en særstilling i og med at sjukdommen aldri er påvist på fastlandet de siste 200 årene. Dette er også årsaken til at vi har svært strenge regler og krav til vaksinasjon mot rabies for kjæledyr som kommer til Norge fra andre land.

Fant du det du lette etter?