Rabiesmistanke hos rein fra Svalbard avkreftet

Publisert 07.03.2019     Sist endret 07.03.2019

Materiale fra de to reinsimlene som ble avlivet av Sysselmannen i forrige uke, ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for rabiesundersøkelse. Ingen av reinsdyra hadde rabies.

Sysselmannen på Svalbard oppfordrer folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard, og det har vært registrert utbrudd av rabies blant viltlevende dyr på Svalbard i 1980 og 2011.I 2018 ble det påvist rabies på fire rever og ett reinsdyr.

Mattilsynet er fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard, og samarbeider tett med Sysselmannen som iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no