Ulike former for rabies

Publisert 15.10.2015     Sist endret 19.10.2015

Klassisk rabies (hundegalskap)

Rovdyr som hund, rev og mårhund fungerer som smittespredere og er reservoar for viruset. Alle varmblodige dyr er mottakelige for sjukdommen. Rabies er utbredt i store deler av verden. I Europa forekommer sjukdommen i Øst-Europa, men er ellers uvanlig. Klassisk rabies er ikke påvist hos dyr på fastlands-Norge, men rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard i 1980 og sist i 2011. 

For å hindre at sjukdommen sprer seg til Norge er det krav om at hunder og katter som innføres til Norge er vaksinert mot sjukdommen. Det er svært viktig at alle hund- og katteeiere følger vaksinasjonsreglene ved reiser med kjæledyr.

Ved mistanke om rabies hos et dyr må veterinær tilkalles, og det må gjøres tiltak for å hindre smittespredning. Dette innebærer at dyret stenges inne og ikke har kontakt med andre dyr eller mennesker.

Flaggermusrabies

Flaggermusrabies er en virussykdom som primært finnes hos flaggermus. Virus som forårsaker flaggermusrabies skiller seg noe fra hundegalskap-viruset. Sjukdommen forekommer sporadisk hos flaggermus i Europa, og ble for første gang påvist i Norge hos en vannflaggermus i Valdres, oktober 2015. 

Flaggermusvirus smitter sjelden til andre dyrearter, og smitterisikoen til menneske regnes som svært lav. Mattilsynet anbefaler likevel at man ikke tar på syke eller døde flaggermus.

Personer som håndterer flaggermus mye, og som dermed løper en risiko for å bli bitt, bør få en forebyggende vaksine. Selv personer som er vaksinert mot rabies, bør kontakte lege etter å ha blitt bitt.

Dersom hunder eller katter har spist eller hatt annen smittefarlig nærkontakt med flaggermus, bør dyreeier ta kontakt med veterinær.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer