Rapport

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm

Publisert 16.08.2022     Sist endret 16.08.2022

Mattilsynet har siden 2002 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos rødrev, ulv og mårhund. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravær av denne parasitten. I overvåkingsprogrammet for 2021 ble det ikke påvist revens dvergbendelorm i noen av prøvene som ble undersøkt.

Hva undersøkte vi?Det ble tatt avføringsprøver av rødrev og ulv som er skutt i forbindelse med jakt eller ev døde av andre årsaker (påkjørsler mm).
Tidsrom:Hele året 1.
Hva lette vi etter?Revens dvergbendelorm, en parasitt som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker.
Hva fant vi:I programmet for 2021 ble avføring fra 511 rødrev og 20 ulv undersøkt for revens dvergbendelorm. Parasitten ble ikke påvist i noen av disse prøvene
Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer