Ringorm funnet i storfebesetninger

Publisert 02.12.2019     Sist endret 26.05.2020

Mattilsynet påviste høsten 2019 ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Norge. Her finner du oppdatert informasjon om situasjonen, sykdommen og tiltak for å hindre smitte.

Fakta ringorm storfe

Ringorm er en soppsykdom som kan gi hudforandringer i form av hårløse flekker, eventuelt kløe og betennelser i huden.

Mennesker kan også smittes av sykdommen.

Smitte: Soppsporene spres ved direkte kontakt fra infiserte til friske dyr. Kan også smitte ved indirekte kontakt med innredning, børster, transporter og annet forurenset utstyr.

Mange dyr blir smittet på fellesbeite. Livdyrsalg er en vanlig spredningsmåte.

Inkubasjonstid: Vanligvis 10-21 dager, men kan være opptil 6 uker.

Under gunstige forhold kan sporene overleve mange år i miljøet, spesielt der det er benyttet treinnredning.

Les mer hos Veterinærinstituttet

Bekreftede påvisninger per 26.05.20

Totalt: 21

  • Rogaland: 18
  • Agder: 2
  • Oppland: 1

Mattilsynet jobber tett med Veterinærinstituttet i kartleggingen av besetninger.

Båndlegging skal hindre smittespredning

Besetninger med påvist smitte blir båndlagt av Mattilsynet. De får forbud mot å føre ut dyr og må sanere før båndleggingen oppheves.

Alle kontaktbesetningene til påviste besetninger blir også båndlagt. Det er for å hindre at flere blir smittet.

Kontaktbesetninger inspiseres og det blir tatt prøver av dyr med symptomer.

Besetninger utenfor mistanke får fortløpende opphevet båndleggingen.

Slakteriene blir kontaktet av Mattilsynet hvis dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt.

Du er smittevernsjef i din besetning

De fleste sykdommer smitter før man ser symptomer på smitte, det gjelder også ringorm. De smitteforebyggende tiltakene du som storfebonde gjør i besetningen din hver eneste dag er avgjørende for å hindre at du får smitte inn i besetningen.

Dyrehelseforskriften har bestemmelser som hjelper deg med hindre at smitte kommer inn i besetningen. I forskriften kan du lese om smittesluse og smittevernplan.

I tillegg har Mattilsynet laget en veileder til dyrehelseforskriften.

Husk karenstid ved flytting av livdyr

Flytting ved kjøp og salg av dyr er den viktigste årsaken til smitteoverføring.

Tenk nøye gjennom hvilke tiltak du kan gjøre for å hindre at smitte kommer inn i besetningen din dersom du tenker å ta nye dyr inn i dyreholdet ditt.

Vær nøye med hvem du henter dyr fra og hent dyr fra færrest mulig. Jo færre smittekontakter du har inn til dyreholdet ditt, jo mindre risiko for smitte.

Sommeren 2018 ble det innført karenstid (= ventetid) i forbindelse med kjøp og salg av storfe. Tiltaket er viktig for å forebygge spredning av sjukdom hos dyr. Still krav til de du handler dyr med, det vil alltid være en god investering for å holde besetningen din frisk.

Gammel smitte kan reaktiveres

Veterinærer og dyreeiere må være oppmerksomme på at gammel smitte kan reaktiveres i storfehold som tidligere har hatt ringorm og som ikke lenger vaksinerer.

Vær observant og meld fra til Mattilsynet

Mattilsynet ber alle som har kontakt med storfe, både melkekyr og kjøttfe, om å være observante på hudforandringer som kan likne ringorm, og varsle Mattilsynet raskt om de har mistanke om smitte.

Fant du det du lette etter?