Risikovurdering

Risikovurdering av dyresjukdommer hos landdyr

Publisert 19.12.2011     Sist endret 29.01.2013

Etter oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert risikoen for utvikling av samfunnsmessige skadevirkninger som kan oppstå ved enkelte sjukdommer hos dyr. Rapporten vil være viktig når Mattilsynet skal revidere listen over sjukdommer omfattet av Matloven.

I rapporten har VKM vurdert 71 sjukdomstilstander og viser her hvordan sjukdomstilstandene slår ut på ulike risikofaktorer.

I den framtidige nasjonale landdyrhelseforvaltingen legges det opp til at myndighetene i større grad skal bruke ressurser på sjukdommer og helsetilstander som har, eller kan ha, generelle samfunnsmessige skadevirkninger. Det var derfor behov for å få vurdert de samfunnsmessige konsekvensene for flere sjukdommer relatert til dyrehelse, dyrevelferd, folkehelse og samfunnsøkonomi. Denne listen viser hvilke sjukdommer og helsetilstander som det offentlige vil regulere og hva det offentlige i utgangspunktet ikke vil regulere. Det vil foretas en løpende vurdering av listen.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret