Instrukser

Publisert 10.01.2013     Sist endret 03.03.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 29.06.2007
Instruks om overvåkning av og tiltak mot salmonella i ferskt kjøtt 29.06.2007

Regelverk og veiledning