Pågående utbrudd av salmonella på hester

Publisert 20.06.2018     Sist endret 29.05.2019

I oktober 2018 ble det på nytt påvist salmonella på hest på NMBU. Mattilsynet arbeider med å kontakte berørte hesteeiere og ta prøver av hester. For å redusere risikoen for videre smittespredning, blir hestehold som har sendt hester til eller mottatt hester fra NMBU pålagt restriksjoner. Mattilsynet vil fortløpende offentliggjøre liste over dyrehold som er båndlagt. Vi oppfordrer alle hesteeiere til å begrense sin kontakt med andre hester og staller.

Mattilsynet har fremdeles noen båndlagte dyrehold i forbindelse med salmonellautbruddet som ble oppdaget på NMBU Veterinærhøyskolen i juni. Listen over båndlagt dyrehold etter dette utbruddet oppdateres når det skjer endringer.

Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Dersom du skal flytte hesten din kan det være smart å ta en prat med de du skal flytte hesten til på forhånd. Kanskje de ønsker å ha visse forhåndsregler for de dyrene som skal mottas.

Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold.

Vi ber hestenæringen selv avgjøre hvilke arrangement som kan gå som normalt og hvilke som bør avlyses. Vårt generelle råd er å hindre mest mulig kontakt mellom hester, og avlysning av hestearrangement er et godt smitteforebyggende tiltak.

Det er viktig å huske på at de fleste hestene som har hatt smitte ikke har vist kliniske symptomer på dette.

Her oppdaterer vi deg fortløpende om utvikling i saken.