Pågående utbrudd av salmonella på hester

Publisert 20.06.2018     Sist endret 07.09.2018

Mattilsynet har fremdeles noen båndlagte dyrehold i forbindelse med salmonellautbruddet som ble oppdaget på NMBU Veterinærhøyskolen i juni.

Situasjonen er under kontroll, men vi oppfordrer fremdeles hesteeiere til å begrense sin kontakt med andre hester og staller.

Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Dersom du skal flytte hesten din kan det være smart å ta en prat med de du skal flytte hesten til på forhånd. Kanskje de ønsker å ha visse forhåndsregler for de dyrene som skal mottas.

Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold.

Vi ber hestenæringen selv avgjøre hvilke arrangement som kan gå som normalt og hvilke som bør avlyses. Vårt generelle råd er å hindre mest mulig kontakt mellom hester, og avlysning av hestearrangement er et godt smitteforebyggende tiltak.

Det er viktig å huske på at hestene som har hatt smitte ikke har vist kliniske symptomer på dette.

Her oppdaterer vi deg fortløpende om utvikling i saken.