Utbrudd av salmonella på hester

Publisert 19.04.2021     Sist endret 19.04.2021

To hester oppstallet på NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo er bekreftet smittet med Salmonella. Undersøkelsene til Veterinærinstituttet viser så langt at det dreier seg om samme type salmonella som de to foregående utbruddene sommeren og høsten 2018.

Mattilsynet har båndlagt Hesteklinikken og flere kontaktbesetninger, og jobber nå med prøvetaking.

Båndlagte staller vil bli offentliggjort i en liste hvor endringer oppdateres hver ettermiddag.

Vi oppfordrer alle hesteeiere til å begrense kontakt med andre hester og staller.

Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Dersom du skal flytte hesten din kan det være fornuftig å ta en prat med de du skal flytte hesten til på forhånd i tilfelle de ønsker forhåndsregler. Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold.

Hestenæringen må selv avgjøre hvilke arrangement som kan gå som normalt og hvilke som bør avlyses. Vårt generelle råd er å hindre mest mulig kontakt mellom hester. Det er viktig å huske på at de fleste hestene som har hatt smitte ikke har vist kliniske symptomer på sykdom.

På denne nettsiden oppdaterer vi deg fortløpende om utvikling i saken. Se også listen over båndlagte dyrehold.