Spørsmål og svar

Spørsmål og svar: Salmonella hos hest og mulighet for smitte til mennesker

Publisert 12.06.2018     Sist endret 30.09.2019

Hva er salmonella?
Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber (i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig). Symptomene går vanligvis over av seg selv.

Salmonella kan finnes både hos dyr og mennesker. Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

Hvert år meldes det mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smittet i utlandet.

Hvordan smitter salmonella?
Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensete grønnsaker og krydder kan være kilde for bakterien.

Salmonella skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Smitte kan skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. I tillegg kan det forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Person- til personsmitte eller smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr, (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr (fugler, pinnsvin) kan forekomme. Salmonellasmitte fra hest til mennesker er lite dokumentert.

Hvor finnes bakteriene hos et smittet dyr?
Bakterien finnes i dyrets tarm og skilles ut i avføringen.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg?
God håndhygiene forebygger smitte. Håndvask er et generelt og viktig hygieneråd.  Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hvis jeg har blitt smittet, hvor lang tid tar det før jeg blir syk?
Vanligvis tar det omlag to døgn fra du blir smittet til du blir syk, men det kan variere mellom 6 og 72 timer.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har vært i kontakt med syke dyr?
Det er ikke nødvendig å kontakte lege dersom du ikke har noen symptomer på mage-tarminfeksjon, men bare har vært i kontakt med noen av dyrene som er smittet eller som kan ha vært smittet med salmonella. Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror at jeg er smittet?
Salmonellainfeksjoner går vanligvis over av seg selv. Antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av sykdommen. I sjeldne tilfeller kan symptomene være alvorlige og langvarige. Ta da kontakt med lege. For å unngå å overføre smitte til andre, er det viktig at personer med diaré er nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging.

Hva er spesielt med denne typen salmonella?
Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Varianten som har blitt påvist i denne saken er mer resistent mot antibiotika enn den vanlige Salmonella typhimurium, men antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av salmonella. Denne varianten er den tredje vanligste salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Kilde Folkehelseinstituttet.

Fant du det du lette etter?