Spørsmål og svar

Spørsmål og svar: Salmonellautbrudd på hester

Publisert 12.06.2018     Sist endret 30.09.2019

Utbruddet:

Hva skjer nå?

Mattilsynet innhenter i første omgang prøver fra alle hester som har vært oppstallet, også som dagpasient, på NMBU Hesteklinikken i det aktuelle tidsrommet. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

Smitten:

Hvor kommer smitten fra og hvordan har den spredd seg?

Det jobber vi med å forsøke å finne ut. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om det nå.

Hvor pleier salmonella-smitte å komme fra?

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella typhimurium er den tredje vanligste salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Hva er spesielt med denne typen salmonella?

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella typhimurium er den tredje vanligste salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Smitter det til mennesker og andre dyr?

Ja salmonella, inkludert denne varianten, kan smitte til mennesker og til andre dyrearter. For å bli smittet, så må man få bakterien i seg gjennom munnen. Derfor er det spesielt viktig å ha god håndhygiene rundt smittede dyr.

Hva slags symptomer får dyrene?

Mange hester kan ha salmonella uten å bli syke, men hvis de blir syke, så er det vanligste symptomet diaré. Av og til og, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall.

Hva skal dyreeiere gjøre hvis de mistenker at hesten er syk eller at den har hatt kontakt med en smittet hest?

Ta kontakt med veterinær.

Hvordan behandles dyr som blir smittet?

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr med salmonellainfeksjoner. Avhengig av hvor syke dyrene er, så vil veterinæren gi støttebehandling for eksempel i form av intravenøs væske.

Hvordan smitter det?

Salmonella smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil dessuten variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. Symptomer kan oppstå etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Hvis det påvises salmonellasmitte i en vanlig stall, vet man vanligvis ikke når eller hvordan den syke/smittede hesten ble smittet.

Hesteeiere:

Hvilke forholdsregler bør hesteeiere ta i stallene sine nå?

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.

Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller.

Kan barn gå i stallen?

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene, dette gjelder spesielt små barn og mennesker med nedsatt immunforsvar.

Bør hester holdes borte fra stevner, løp og fellesbeite?

Hester som har fått bekreftet at de kan være smittet er båndlagt, og skal derfor ikke delta på stevner og løp eller sendes på fellesbeite.

Veterinærer:

Hvordan bør veterinærer forholde seg til dette?

Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene. Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr med salmonellainfeksjoner.

Prøver:

Hvor lang tid tar det å få svar på om en salmonella-prøve er positiv eller negativ?

Prøver tas normalt av hestens avføring og eventuelt også fra stallen.

Etter tre døgn kan man normalt si om det er sterk mistanke eller ikke. Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ. Etter ytterligere ett døgn kan man normalt si hvilken type av salmonella det er, for eksempel om det er Salmonella typhimurium og hvilket isolat av bakterien det er snakk om.

 

Se også:
Spørsmål og svar: Salmonella hos hest og mulighet for smitte til mennesker

Fant du det du lette etter?