Skrantesjuke (CWD)

Publisert 14.09.2016     Sist endret 23.11.2021

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.

Det er ikke påvist sammenheng mellom skrapesyke hos småfe eller BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr

Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

Sykdommen er dødelig for dyr.

Skrantesjuke er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00