Skrantesjuke (CWD)

Publisert 14.09.2016     Sist endret 15.11.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.

Det er ikke påvist sammenheng mellom skrapesyke hos småfe eller BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr

Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

Sykdommen er dødelig for dyr.

Skrantesjuke er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00