Skrantesjuke (CWD)


Publisert 14.09.2016 | Sist endret 18.09.2017

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

Sykdommen er dødelig for dyr.

Skrantesjuke er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Felles informasjon fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Nina legges fortløpende på Hjorteviltportalen 

Click here for information in English.

Mer om skrantesjuke (cwd)

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella i sone 1 PDF

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev