Skrantesjuke (CWD)

Publisert 14.09.2016     Sist endret 30.11.2017

Høring

Endring i TSE-forskriften – vedtak om 3-årig overvåkningsprogram for Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) hos hjortedyr

Send oss innspill innen: 03.08.2018

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Risikovurderinger