Kunngjøring

Bekjempelse av skrantesjuke på Hardangervidda

Publisert 24.06.2021     Sist endret 24.06.2021

Regjeringen har konkludert med at det er viktig å komme raskt i gang med tiltak for å nå målet om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke på Hardangervidda.

Det er besluttet at andelen bukk som er 3 ½ år og eldre, må reduseres ned mot et minimum i 2021, dvs. tilnærmet lik null. I tillegg er det satt et mål om å ta ut 1000 – 1500 voksne simler i 2021.

– Vi er glade for at regjeringen har et mål om å begrense smitte og om mulig utrydde skrantesjuke. Avgjørelsen er basert på en felles anbefaling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet og Miljødirektoratet leverte 28.april en anbefaling om håndtering av skrantesjuke til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Anbefalingen var blant annet basert på en vitenskapelig risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

– Nå er vi først opptatt av at regjeringens beslutning om uttak av dyr i størst mulig grad skjer gjennom den ordinære jakta. Vi vil fortsette å innhente kunnskap fortløpende, og vurdere tiltak basert på oppdatert kunnskap. Vi skal altså fortsette med en såkalt adaptiv forvaltning, sier Godal.

Skrantesjuke er en alvorlig og alltid dødelig prionsykdom hos hjortedyr. Prioner er en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen. Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har sjukdommen opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke).

– Vi har alle et felles mål om en frisk og levedyktig bestand av villrein på Hardangervidda. Skal vi lykkes med å begrense smitte og om mulig utrydde denne alvorlige sykdommen, er vi avhengige av et fortsatt godt samarbeid med villreininteressene og jegerne. De har gjort en kjempeinnsats så langt. I tiden fremover ønsker vi en tett og god dialog med lokal forvaltning og andre berørte parter, sier Godal.

Fant du det du lette etter?