Kunngjøring

Endring i reglene for salt til beitedyr i Nordfjella

Publisert 24.03.2020     Sist endret 24.03.2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt regler som gjør det mulig å bruke ulike typer salt til beitedyr i Nordfjella.

Skrantesjuke (også kalt Chronic Wasting Disease, CWD) er en alvorlig sykdom hos hjortedyr. Det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen, som er dødelig for de dyrene som blir smittet. I 2016 ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første tilfellet av sykdommen i Europa. Etter det har det vært lagt ned et stort arbeid for å bekjempe sykdommen.

I arbeidet med å bekjempe skrantesjuke er det viktig å unngå samlingsplasser for dyr, og vi stiller derfor krav til bruken av salt til beitedyr. Salt til beitedyr på fjellet brukes primært for å holde dyra i et område eller for å samle dem. Man unngår i større grad at dyrene streifer over lange avstander, sanking går lettere og det blir lettere å styre sauens bruk av beiter. De nye reglene innebærer en mer hygienisk og styrt salttildeling enn tidligere, og det er helt avgjørende at vilkårene blir fulgt godt opp for at regimet skal være smittemessig forsvarlig.

De nye reglene innebærer at salt kan gis fra egne innretninger, men det er mange vilkår som må være oppfylte, blant annet

  • Saltinnretningene skal ikke danne varige samlingsplasser, det vil si saltet eller avrenning fra saltet, skal ikke på bakken.
  • Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget. Flyttingen må dokumenteres.
  • Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning.
  • Det er begrensinger på antall saltinnretninger som kan settes ut, og de skal ikke stå for nært gamle salteplasser. 

Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til den som bruker saltinnretningen å passe på at alle kravene oppfylles.

I beiteperioden 2019 var det forbudt å bruke saltslikkestein utendørs i Nordfjella, men det var lov å benytte strøsalt dersom det ble brukt på en slik måte at det ikke dannet seg samlingsplasser for dyr. Ordningen fungerte imidlertid ikke, og det ble nødvendig å se på andre løsninger. Dette er bakgrunnen for endringen i reglene.

Se regelverksprosess: Endring i CWD–soneforskriften – nye regler for bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.

Lovdata: Forskrift om endring i CWD-soneforskrift

Landbruks- og matdepartementet om endring i reglene for salt til beitedyr i Nordfjella

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, telefon: 469 12 910. Andre henvendelser: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, telefon: 469 12 910. Andre henvendelser: 22 40 00 00