Kunngjøring

Høring - forslag til endring av CWD-soneforskriften

Publisert 23.03.2021     Sist endret 23.03.2021

Mattilsynet sender forslag til endring av CWD-soneforskriften på høring. Forslaget innebærer at det innføres krav til bruken av salt til beitedyr i Hardangervidda-sonen. Saltinnretningene skal ikke gi avrenning som skaper varige samlingsplasser.

Andre endringer som også foreslås gjeldende for Hardangervidda-sonen, er regulering av bruken av fôr til hjortedyr og flytting av hjortedyr, både innad og ut av sonen. Kravet om at det skal inngås avtale med Mattilsynet før hele eller deler av hjortedyr tas ut av Hardangervidda-sonen og hvor ikke negativt prøvesvar foreligger, foreslås fjernet, men det stilles krav til jeger i forbindelse med at slakt tas ut. Dette foreslår vi også å innføre for Nordfjella-sonen. I tillegg foreslår vi at kalv som ikke skal prøvetas for CWD kan tas ut av sonene.

Gå til: Høring– endring av CWD-soneforskriften

Fant du det du lette etter?