Regelverksprosess

Høring: Utkast til VKM-bestilling om zoonotisk potensiale ved skrantesjuke

Publisert 20.04.2021     Sist endret 21.04.2021

Prionsykdommen skrantesjuke er påvist hos flere typer hjortedyr i Norge. Mattilsynet har tidligere bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere det zoonotiske potensialet skrantesjuke har. Det er aldri påvist sykdom hos menneske forårsaket av skrantesjuke, og denne faren anses å være svært lav. Det kan likevel være aktuelt å innføre føre-var-tiltak, og de må være basert på gjeldende kunnskap.  

Mattilsynet ber derfor VKM gi en uttalelse med oppdatert kunnskap om det zoonotiske potensialet skrantesjuke har ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinja under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av VKM-bestilling

 

 30.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33

Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38