Informasjon til beitenæringen om foreløpige tiltak innafor Hardangervidda villreinområde

Publisert 19.09.2020     Sist endret 19.09.2020

Etter at skrantesjuke (CWD) nå er påvist hos villrein på Hardangervidda er det ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på salteplasser eller på fôringsplasser for husdyr .

Smitteoverføring mellom hjortedyr vil lett kunne skje på slike plasser.

Utenfor beiteperioden for husdyr oppfordrer vi sterkt til at salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr. Saltet kan for eksempel gjøres utilgjengelig ved at det oppbevares i solid og vanntett beholder. Det er fint om saltplasser ryddes for biter av saltsteiner, og automater tømmes ved nedsanking av sau.

Vi oppfordrer også sterkt til at utendørs fôring av husdyr innenfor Hardangervidda-sonen unngås. Det er viktig at hjortevilt ikke får tilgang til fôringsplasser nå for å unngå smittefare.

Vi minner også om forbudet mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr som gjelder hele landet. Dette er fastsatt i den nasjonale CWD-forskriften. Mer informasjon om det finner du her: Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Fant du det du lette etter?