Informasjon til beitenæringen om tiltak innafor Hardangervidda villreinområde

Publisert 19.09.2020     Sist endret 12.08.2021

Etter at skrantesjuke (CWD) nå er påvist hos villrein på Hardangervidda er det ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på salteplasser eller på fôringsplasser for husdyr .

Smitteoverføring mellom hjortedyr vil lett kunne skje på slike plasser.

Utenfor beiteperioden for husdyr skal salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr. Saltet kan for eksempel gjøres utilgjengelig ved at det oppbevares i solid og vanntett beholder. Saltplasser skal ryddes for biter av saltsteiner, og automater tømmes ved nedsanking av sau.

Vi minner også om forbudet mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr som gjelder hele landet. Dette er fastsatt i den nasjonale CWD-forskriften. Mer informasjon om det finner du her: Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Fant du det du lette etter?