Tilsynsrapport

Rapport: Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen 2020

Publisert 09.12.2020     Sist endret 09.12.2020

I Nordfjella-sonen er salteplasser som var i bruk inntil 2017, inngjerdet med stålgrinder. Salting foregår fra beiteperioden 2020 fra nye typer salteinnretninger som skal hindre søl og avrenning av salt til terrenget. Det er fastsatt krav til måten salting skal utføres på i CWD-soneforskriften. Målsetningen er senke risikoen for spredning av CWD-smitte så mye som mulig.

Hva undersøkte vi?
 • at de ca 650 grindanleggene rundt tidligere salteplasser var sikret og vedlikeholdt slik at de holder hjortevilt ute uten å utgjøre en fare for tamme og ville dyr.
 • at salteinnretningene som ble brukt til tildeling av salt til beitedyr, hindret søl og avrenning av salt.
 • at salteinnretningene ble brukt i samsvar med kravene i CWD-soneforskriften.
 • at salteinnretningene ble stengt ned og gjenværende salt forsvarlig lagret etter avsluttet beiteperiode.
Tidsrom:Juni-oktober 2020
Hva fant vi?
 • grindanleggene krever ettersyn og vedlikehold flere ganger i løpet av barmarksperioden.
 • godt vedlikeholdte grindanlegg gir god beskyttelse mot at hjortevilt får tilgang til tidligere salteplasser der det kan være CWD-smitte.
 • godt vedlikeholdte grindanlegg er sikre for beitedyr og vilt.
 • de nye, funksjonskravene til salteinnretninger reduserer både direkte lekkasjer og avrenning av salt til terrenget vesentlig. 
 • en del av salteinnretningene som var i bruk, oppfylte ikke funksjonskravene.
 • riktig montering og bruk av salteinnretningene er svært viktig.
 • nedstenging av salteinnretningene etter avsluttet beiteperiode var fulgt opp i svært varierende grad av beitebrukerne.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner