Risikovurdering

Risikovurdering av dyresykdommen skrantesjuke

Publisert 30.06.2016     Sist endret 30.04.2019

Mattilsynet mottok 30 juni 2016 en risikovurdering av skrantesjuke fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). Rapporten bekrefter at skrantesjuke ikke utgjør noen stor trussel mot mennesker, men kan være svært alvorlig for hjortedyrene i Norge. – Det er nå viktig at vi får startet opp med kartleggingen av hjortedyr så fort som mulig for å se hvor utbredt sykdommen er, sier Hilde Bremnes, fagdirektør i Mattilsynet.

Rapporten gir oss et godt grunnlag for å komme med de rette tiltakene. Veterinærinstituttet har som mål å hindre at sykdommen brer seg hos hjortedyr, og den kunnskapen VKM oppsummerer i rapporten gir oss et godt grunnlag for å oppnå det.

– Funnet av denne sykdommen i Norge bekymrer oss. Dette er en sykdom som smitter veldig lett mellom hjortedyr og kan få store konsekvenser dersom den blir utbredt. En av de klare anbefalingene i rapporten er at det er viktig å få en oversikt over forekomsten av sykdommen. Vi starter derfor allerede over sommeren med en omfattende kartlegging av hjortedyr i samarbeid med Miljødirektoratet, sier Bremnes.

– Vi vurderer samtidig fortløpende hvilke andre tiltak det er nødvendig å iverksette.

Om skrantesjuke

Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som er dødelig for dyrene som blir smittet. I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av skrantesjuke. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Les mer om risikovurderingen på VKMs nettsider.

Miljødirektoratet: Skal vurdere tiltak mot skrantesjuke.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910