Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella


Publisert 30.11.2017 | Sist endret 06.12.2017

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Her publiserer vi tilsynsrapportene fortløpende.

Hva undersøkte vi?Det føres tilsyn med dyrevelferd, gjennomføring av smitteforebyggende tiltak og håndtering av animalsk avfall i forbindelse med statlig felling av reinsdyr fra sone 1 i Nordfjella. Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme sjukdommen CWD fra Nordfjella
Tidsrom:Fortløpende
Hva lette vi etter?
  • Smitteforebyggende tiltak
  • Håndtering av animalsk avfall
  • Dyrevelferd
Hva fant vi?


Tilsynsrapport 25.11-01.12.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 16.11-24.11.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 09.11-15.11.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Fant du det du lette etter?