Risikovurdering

VKM-vurdering: Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Publisert 26.01.2021     Sist endret 01.06.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet oppdatert kunnskapen om skrantesjuke og vurdert spredningsrisiko. I tillegg er ulike strategier for videre håndtering av sykdommen i Norge vurdert.

Bakgrunnen for oppdateringen er funnet av klassisk skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020.

Hva ble vurdert: VKM fikk i oppdrag å oppdatere kunnskap om sykdommen og smittespredning, og vurdere alternative strategier for håndtering og konsekvensene av disse.
Overleveringsdato:26. januar 2021
Hva er vurderingen:

Rapporten konkluderer blant annet med at kunnskapsgrunnlaget som er beskrevet i tidligere VKM-rapporter fortsatt er relevant, og at det er styrket. VKM omtaler tre ulike strategier for å håndtere skrantesjuke og effektene av disse. De går inn på effektene og konsekvensene av ulike tiltak. Usikkerhet og manglende data er også beskrevet.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Hva skal Mattilsynet bruke rapporten til? Rapporten er viktig for anbefalingene Mattilsynet og Miljødirektoratet gir til politiske myndigheter om videre håndtering av skrantesjuke i Norge.

 

 

Fant du det du lette etter?