Smittsom gastroenteritt (TGE)

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Smittsom gastroenteritt (TGE) er en svært smittsom tarm-virusinfeksjon som rammer griser. Den medfører diaré og oppkast, spesielt hos spedgriser, og dødeligheten kan være svært høy.

TGE-virus finnes i de fleste svineproduserende land, men det har aldri vært påvist i Norge, Sverige eller Danmark. I Norge inngår testing for antistoffer mot TGE-virus i det norske overvåkingsprogrammet for virusinfeksjoner hos svin.

Viruset kan spres passivt med utstyr, klær, sko eller personer som har vært i kontakt med avføring fra infiserte griser. Viruset smitter ikke til mennesker.

TGE er en A-sykdom, og mistanke om TGE skal rapporteres til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Overvåknings og kontrollprogram mot smittsom gasteroenteritt (TGE) hos gris PDF