Smittsom gastroenteritt (TGE)

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Smittsom gastroenteritt (TGE) er en svært smittsom tarm-virusinfeksjon som rammer griser. Den medfører diaré og oppkast, spesielt hos spedgriser, og dødeligheten kan være svært høy.

TGE-virus finnes i de fleste svineproduserende land, men det har aldri vært påvist i Norge, Sverige eller Danmark. I Norge inngår testing for antistoffer mot TGE-virus i det norske overvåkingsprogrammet for virusinfeksjoner hos svin.

Viruset kan spres passivt med utstyr, klær, sko eller personer som har vært i kontakt med avføring fra infiserte griser. Viruset smitter ikke til mennesker.

TGE er en A-sykdom, og mistanke om TGE skal rapporteres til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell