Tuberkulose

Publisert 10.01.2013     Sist endret 12.01.2016

Tuberkulose er en infeksjon forårsaket av mycobacterier som angriper de fleste dyrearter. Sykdommen begynner med et primærpunkt:

  • hos gris som oftest i fordøyelseskanalen, og kan utvikle seg akutt eller snikende
  • hos småfe som oftest i lungene, og kan utvikle seg både akutt eller mer snikende. Den er sjelden hos småfe

Før det ble satt i gang kontrolltiltak i forrige århundre, var tuberkulose en alvorlig lidelse for både folk og dyr. Nå påvises den bare sporadisk. Smittekilde kan være menneske eller viltlevende, infiserte dyr.

Tuberkulose er en B-sykdom.

Mycobakterier kan smitte fra mennesker til dyr og omvendt.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden