Valpesyke

Publisert 29.10.2021     Sist endret 29.10.2021

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Valpesyke (Canine distemper) hos hund, er en svært smittsom virussykdom som finnes over hele verden. Hunder som blir smittet kan bli alvorlig syke og dødeligheten er høy dersom sykdommen ikke behandles. Sykdommen smitter ikke til mennesker. De fleste hunder i Norge vaksineres mot denne sykdommen, og den forekommer derfor sjelden her i landet. Sykdommen ble sist påvist i 2014.

Symptomer og smitte

Karakteristisk for lidelsen er høy feber, irritasjon i luftveiene som ofte er komplisert med lungebetennelse, og sentralnervøse symptomer. Viruset er et morbillivirus som hører til familien paramyxovirus.

Valpesyke smitter vanligvis gjennom kroppsvæsker som neseutflod, avføring og urin. Smittede hunder kan skille ut virus og dermed være smittefarlige i flere måneder. Valpesyke smitter lett, både direkte fra hund til hund, men også indirekte via hender, klær, matskåler og utstyr. Sykdommen kan også smitte til og fra pelsdyr. Det anbefales derfor å unngå kontakt mellom hund og pelsdyr. Uvaksinerte hunder kan spre virus uten å selv vise tegn på at de har sykdommen.

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber, nedsatt almenntilstand eller irritasjon i luftveiene med produktiv hoste, bør du alltid kontakte veterinær. Gi veterinæren beskjed om at det kan være en smittsom sykdom slik at veterinæren kan ta noen forhåndsregler med tanke på smittevern på klinikken.

For å unngå å smitte andre hunder bør du alltid passe på at hunden din ikke har tett kontakt med andre hunder så lenge den har symptomer på sykdom.

Alle hunder bør vaksineres mot valpesyke

Vaksinasjon er et svært viktig tiltak mot valpesyke. Dersom hunden blir vaksinert jevnlig, er risikoen for at den får valpesyke minimal. Vaksine mot valpesyke er en av de anbefalte kjernevaksinene til hund. Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot denne sykdommen, ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meldeplikt

Valpesyke hos hund er en B-sjukdom, og veterinærer som påviser denne sykdommen skal melde ifra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev