Kunngjøring

Norge har fått nytt dyrehelseregelverk

Publisert 29.04.2022     Sist endret 29.04.2022

Elleve nye forskrifter om dyrehelse trådte i kraft 28. april 2022. Samtidig ble en rekke gamle forskrifter på dyrehelseområdet opphevet eller endret.

Regelverket er felles for EU- og EØS-området, og Norge er forpliktet til å innføre det i henhold til EØS avtalen.

Bedre dyrehelse og færre sykdomsutbrudd

Det nye regelverket er felles for landdyr, fisk og andre dyr som lever i vann. Det retter seg mot alle som eier eller på annen måte tar vare på eller har ansvar for et dyr.

Formålet er bedre dyrehelsen og dermed redusere antallet sykdomsutbrudd. Derfor legger det nye regelverket mer vekt på forebyggende tiltak, og peker tydeligere på ansvaret til den som eier eller har ansvar for dyr.

Veiledning og tilsyn

For mange dyreeiere blir det en rekke endringer. Regelverket er omfattende og til dels komplekst.

Mattilsynet vil derfor jobbe mye med veiledning til de nye reglene. Veiledningen vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider, og områder med størst behov blir prioritert først.

Mattilsynet vil fram mot sommeren jobbe med den praktiske gjennomføringen av de nye forskriftene i egne systemer. Tilsyn med dyre- og fiskehelse vil i tiden fremover ha mye innslag av veiledning, slik at endringene blir godt kjent for de som er berørt. 

Les mer om det nye regelverket

Fant du det du lette etter?