Regelverksprosess

Endring av dyreimportforskriften – sammensatte produkter, tilbakeførsel av klovdyr og oppheving av forskrifter

Publisert 16.05.2022     Sist endret 19.07.2022

Forskriftsutkastet gjennomfører tre endringsforordninger til dyreimportforordningen som er gjennomført i dyreimportforskriften. I tillegg oppheves tre forskrifter om dyrehelses som erstattes av det nye dyrehelseregelverket.

Dyreimportforskriften er en del av AHL-forskriftene som gjennomfører det nye dyrehelseregelverket (AHL-pakken) til norsk rett. For mer informasjon om det nye dyrehelseregelverket.

Forskriftsutkastet gjennomfører tre forordninger som endrer en av forordningene gjennomført i denne forskriften. Endring angår importkrav for sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter, eggprodukter, gelatin eller kollagen. I tillegg korrigeres og spesifiseres enkelte bestemmelser om import av produkter fra akvatiske dyr, landdyr og avlsmateriale fra landdyr. Videre åpnes det for tilbakeførsel av storfe, sau og geit som opprinnelig kommer fra EØS-området etter deltagelse på show, utstillinger, konkurranser mm. i tredjeland.

Forskriftsutkastet opphever også tre forskrifter om fugleinfluensa og blåtunge som gjennomfører rettsakter som er opphevet av AHL-pakken.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av forskriftsutkast

Endring av dyreimportforskriften og oppheving av tre forskrifter om bekjempelse av fugleinfluensa og blåtunge legges ut på høring.

 

Høringsfrist: 29.06.2022
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 23.06.2022
Den Norske Alpakkaforening 25.06.2022
Animalia AS 24.06.2022
Veterinærinstituttet 24.06.2022
Tolldirektoratet 14.06.2022

Endrings- og opphevingsforskriften er fastsatt

Endringene av dyreimportforordningen er gjennomført i dyreimportforskriften. Tre forskrifter om bekjempelse av fugleinfluensa og blåtunge er opphevet.

 

Les endrings- og opphevingsforskriften: Forskrift om endring i dyreimportforskriften og om oppheving av forskrifter om dyrehelse for landdyr mv. ved fastsetting av nye dyrehelseforskrifter

 29.06.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141