Forslag til forskrift om avlsmateriale (sæd, eggceller og embryo) fra visse holdte landdyr

Publisert 18.05.2020     Sist endret 24.07.2020

Forskriften skal gjennomføre underliggende forordninger til del IV av dyrehelseforordningen (AHL).

  • Bestemmelsene gjelder registrering og godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet og dyrehelsemessige betingelser for forflytning av avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor EØS.
  • Bestemmelsene omfatter sæd, eggceller og embryo fra storfe, svin, sauer, geiter, dyr av hestefamilien, hunder, katter, kamelider, hjortedyr og dyr som holdes i lukkede virksomheter (f.eks. EØS-godkjente dyreparker).
  • Bestemmelsene omfatter ikke rugeegg eller avlsmateriale fra ville dyr.
  • Forskriften skal inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

EØS-bestemmelsene er gitt i form av to forordninger. Den ene er en delegert forordning om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse for forflytning av avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen. Den andre er en gjennomføringsforordning om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien. Begge forordningene viderefører i stor grad dagens bestemmelser, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området.

De nasjonale bestemmelsene skal utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg skal forskriften oppheve gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 27.03.2020
 
Høring 1

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift om avlsmateriale fra visse holdte landdyr. Høringen omfatter gjennomføring av de to forordningene. Begge forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

 

 

Høringsfrist: 15.09.2020
 
Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering

 

Høst 2020 
 
Høring 2:

Omfatter nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Høst/vinter 2020 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30