Forslag til ny dyrehelseforskrift

Publisert 20.12.2019     Sist endret 20.12.2019

Forslag til ny dyrehelseforskrift er en gjennomføring av dyrehelselovforordningen (EU) 2016/429, også kjent som Animal Health Law (AHL), til norsk rett. AHL er en overordnet rettsakt som er fastsatt av Parlamentet og Rådet i EU.

Dyrehelseforskriften inneholder bestemmelser om forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. Forskriften omfatter alle dyr på land og i vann.

AHL ble fastsatt 9 mars 2016 i EU og skal tre i kraft 21. april 2021. Norske myndigheter jobber for at dyrehelseforskriften skal tre i kraft på samme tid som i EU.

Dyrehelseforskriften omfatter: 

  • Prioritering og kategorisering av sykdommer
  • Forebygging gjennom tidlig oppdagelse av sykdom, overvåkning og bekjempelse
  • Beredskap
  • Registrering m.m. og sporbarhet
  • Samhandel og innførsel til EU/EØS
  • Eksport fra EU, men disse reglene gjelder ikke for Norge, fordi eksport ikke omfattes av EØS-avtalen
  • Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
  • Nødtiltak (beskyttelsestiltak)

Listeføring av sykdommer, med tilhørende tilknytning til relevante arter og kategorisering av sykdommene, er sentralt i AHL. Det settes kriterier for listeføring, prioritering og kategorisering av sykdommer, herunder hva som regnes som nye sykdommer. Det er i tillegg fastsatt to forordninger med listeføring og kategorisering av sykdommer.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift som gjennomfører ny dyrehelselovforordning på høring. Høringen omfatter gjennomføring av AHL, listeføringsforordningen og kategoriseringsforordningen i norsk rett. Mattilsynet foreslår at disse rettsaktene gjennomføres i én henvisningsforskrift. Gjennomføring av utfyllende regelverk som fastsettes med hjemmel i AHL høres senere.

 

Høringsfrist: 20.03.2020
 

Endringene trer i kraft

Endringene gjennomføres og trer i kraft i Norge.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver/jurist, Seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079
Vigdis Anette Finstad, jurist/seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og velferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 02