Spørsmål og svar

Hva er det nye regelverket for dyrehelse, (AHL)?

Publisert 03.12.2019     Sist endret 03.12.2019

Den nye dyrehelseforordningen, Animal Health Law (AHL), samler EUs bestemmelser om forebygging og bekjempelse av dyresykdommer i ett regelverk.

Noen av dagens bestemmelser om for eksempel salmonella, zoonoser og overførbare spongiforme encefalopatier, som kugalskap og skrapesjuke, er likevel ikke inkludert. Disse sykdommene reguleres i annet regelverk.

Dyrehelseforordningen omfatter alle ville og holdte dyr på land og i vann, formeringsmateriale fra dyr, dyreprodukter og gjenstander som kan føre med seg smitte. Videre finnes det en rekke underliggende forordninger som gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningen.

Fant du det du lette etter?