Spørsmål og svar

Hvordan arbeider Norge med det nye regelverket for dyrehelse for å få frem sitt syn?

Publisert 03.12.2019     Sist endret 03.12.2019

Norge er ikke medlem av EU og har derfor færre påvirkningsmuligheter enn land som er medlem av EU. Norge deltar imidlertid i ekspert- og arbeidsgrupper under EU-Kommisjonen, som utarbeider forslag om endring i EUs dyrehelse. Norge har deltatt med eksperter på landdyr- og fiskehelse i arbeidet med både dyrehelseforordningen og underliggende kommisjonsforordninger.

Fant du det du lette etter?