Smitte mellom dyr og mennesker

Publisert 06.06.2012     Sist endret 30.09.2021

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.

Overføring av smittestoffer fra dyr til mennesker kan skje på ulike måter. Overføring ved direkte kontakt med smittebærende dyr forekommer. Mer vanlig er smitte gjennom maten vi spiser, spesielt via mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter), men også via vann og frukt/grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan også foregå via en såkalt vektor – for eksempel blodsugere som flått og mygg. Vektoren kan få i seg smittestoffet fra dyr, og videreføre det til andre dyr og mennesker. Mange av zoonosene fører ikke til sykdom hos de smittede dyrene, men disse kan likevel fungere som friske bærere av smittestoffene.

Når det oppstår sykdomsutbrudd hos mennesker på grunn av mat- eller vannbåren smitte samarbeider Mattilsynet, Veterinærinstituttet, kommuneoverlegene og Folkehelseinstituttet tett for å finne kilden til utbruddet, les mer om dette under Smitte fra mat og vann.

Ved utbrudd av sykdommer hos dyr, også de som kan være zoonoser, har Mattilsynet ansvar for bekjempelse. Les mer under Dyresykdommer.

Ved mistanke om zoonoser hos mennesker eller dyr kontakt lege eller veterinær for prøvetaking, behandling og eventuelt smittesporing og rapportering. For mange zoonoser er det meldeplikt, det vil si at funn av smittestoffet hos mennesker, hos dyr, i fôr eller i mat skal meldes til myndighetene

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev