MRSA

Publisert 15.03.2016     Sist endret 27.04.2020

Gule stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede som har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Det finnes lite LA-MRSA i Norge. LA-MRSA hos norske husdyr ble påvist for første gang i 2011, på et slakteri. Første gang det ble påvist i en norsk svinebesetniing var i 2013.

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten. LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.

Har du spørsmål om MRSA og LA-MRSA hos mennesker? Les mer hos Folkehelseinstituttet.

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

MRSA – Informasjon om nye regler for smittebeskyttelse i svinebesetninger PDF
LA-MRSA: Informasjon til personer i kontakt med husdyrbesetninger PDF
Spørsmål og svar om sanering av MRSA og erstatning PDF
LA-MRSA – Samfunnsøkonomisk analyse 2016 Word
LA-MRSA – Samfunnsøkonomisk analyse (2014) Word
Retningslinje for håndtering av LA-MRSA i svinebesetninger PDF
Svin: Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter (MRSA) PDF
Svin: Råd om smittebeskyttelse til veterinærer (MRSA) PDF
Svin: Avl og prøvetaking - informasjon til svineprodusenter (MRSA) PDF
Svin: HMS-tiltak ved henting og slakting av griser fra LA-MRSA-smittede besetninger PDF
Informasjon om kartlegging av LA-MRSA i norske svinebesetninger PDF
Svin: Håndtering av andre dyrearter enn svin PDF
Svin: Forslag til definisjon av LA-MRSA PDF
Svin: Praktisering av erstatningsregelverket PDF
Svin: Vask og desinfeksjon av grisehus PDF
Drøvtyggere: HMS-tiltak ved henting og slakting av drøvtyggere fra MRSA-smittede besetninger PDF
Drøvtyggere: Retningslinje for håndtering av LA-MRSA i drøvtyggerbesetninger PDF
Drøvtyggere: MRSA i storfe- og småfebesetninger - råd om smittebeskyttelse PDF
Drøvtyggere: Når du har fått påvist LA-MRSA-positive dyr i din storfe- eller småfebesetning PDF
Mink: Retningslinje for forvaltning i pelsdyrgård som får påvist LA-MRSA PDF
Mink: MRSA i pelsdyrgårder – råd om smittebeskyttelse PDF
Mink: Når du har fått påvist MRSA din pelsdyrgård PDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2018 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer