Forskrifter

Publisert 15.03.2016     Sist endret 09.04.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin 01.01.2018 247

Regelverk og veiledning