Ingen funn av MRSA i avlsbesetninger med svin

Publisert 04.07.2016     Sist endret 15.08.2016

Alle avlsbesetninger med svin er hittil i år testet én gang, uten påvisning av MRSA. Det forebyggende arbeidet hjelper.

Mattilsynet gjennomfører hvert år et kartleggingsprogram som undersøker forekomsten av MRSA. Programmet gjennomføres i tett samarbeid med Veterinærinstituttet. Formålet er å identifisere besetninger som er MRSA-positive, for videre smittesporing og sanering.

I 2016 skal Mattilsynet ta flere prøver i avlsbesetningene, enn det som er gjort tidligere. I tillegg til avlsbesetningene, testes i år også besetninger med purker. Det er fram til nå testet 428 svinebesetninger.

Forekomsten av LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) er liten i Norge. I besetninger hvor man finner LA-MRSA vil det iverksettes tiltak for å fjerne smitten. Mattilsynet har en aktiv strategi for å hindre at bakterien etablerer seg i svinebesetninger, og målet er å holde norske svinebesetninger fri for bakterien. Dette er ikke en dyresykdom, men tiltakene gjennomføres for å hindre smitte til mennesker.

Næringen gjør en stor innsats for å forebygge smitte. Skal vi lykkes med den norske strategien om å holde bakterien ute av svinebesetninger, må det være et godt samarbeid mellom næring og myndigheter.

Les mer om MRSA.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.

Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.

Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.