Faktaartikkel

MRSA i storfebesetning: Råd om smittebeskyttelse

Publisert 30.11.2016     Sist endret 05.10.2017

Her er informasjon om hva du som dyreholder kan gjøre selv.

Fakta om LA-MRSA

  • LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.

  • LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.

  • LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer.

  • Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

  • Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land.

  • Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene.

  • Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.

Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har utarbeidet informasjon i samarbeid med Animalia, helsetjenesten for sau, TINE helsetjenesten for Storfe og geit og NSG.

Råd om smittebeskyttelse i forbindelse med MRSA i storfe- og småfebesetninger 

Fant du det du lette etter?