Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Publisert 15.04.2021     Sist endret 08.04.2021

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for MRSA hos svin. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger.

Hva undersøkte vi?Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger. Mattilsynet har fulgt opp positive funn med sanering når det er funnet MRSA hos svin. Det er tatt prøver i besetninger med purker og avlsbesetninger.
Tidsrom:Hele året
Hva lette vi etter?Det ble undersøkt for følgende smittestoffer og bakterier: Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (antibiotika resistent)
Hva fant vi?I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger. Det ble tatt færre prøver enn planlagt. Hele rapporten kan lese her: vetinst.no.
Fant du det du lette etter?