Rapport

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

Publisert 23.02.2023     Sist endret 23.02.2023

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig med overvåking og fortsatt smittebeskyttelse i svinebesetningene.

Hva undersøkte vi:

591 Norske svinebesetninger. Blant disse var det 82 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer og 16 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene i landet. De resterende 482 var slaktegrisbesetninger.

Tidsrom:

Januar til desember 2022

Hva lette vi etter:

Vi så etter MRSA-bakterier hos dyr og på miljø rundt dyrene, for eksempel vinduer, drikkenipler og redskaper

Hva fant vi:

Det ble ikke funnet MRSA-bakterier i noen av de 591 svinebesetningene det ble tatt prøver i.

Dette betyr at strategien som Norge har om å hindre etablering av MRSA i svinebesetninger har fungert godt.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fant du det du lette etter?