Faktaartikkel

Har du vært i kontakt med dyr i utlandet og / eller er på vei til et dyrehold i Norge?

Publisert 28.06.2018     Sist endret 21.04.2022

Kontakt mellom mennesker og dyr gir som regel mye glede, men slik kontakt kan også medføre risiko for spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forebygge smittespredning, og vi har regelverk som skal beskytte dyr i Norge mot smitte fra andre dyr og mennesker. Her kan du lese om hvordan du og dyrene dine unngår å bli smittet, og hvordan du unngår å overføre smitte til andre husdyr.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Nødvendig sikkerhetsutstyr

 • Overtrekksklær
 • Kirurgisk munnbind
 • Engangshansker
 • Hodeplagg som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier

(Kilde: Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Ventetid og beskyttelsesutstyr

Hvis du har vært i utlandet og vært i kontakt med klauvdyr (eks storfe, sau, svin) eller fjørfe skal du ikke ha kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge før det har gått 48 timer. Dette gjelder selv om dyrene du var i kontakt med i utlandet så ut til å være friske!

Du må bruke nødvendig beskyttelsesutstyr (se faktaboks) dersom du skal ha kontakt med levende svin og du i løpet av de siste 12 månedene har vært i en eller flere av disse situasjonene:

 • Hatt kontakt med et dyr som var positivt for antibiotikaresistente bakterier (i Norge eller utlandet)
 • Besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet
 • Vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattendehelseundersøkelse i utlandet
 • Arbeidet som helsearbeider i utlandet
 • Oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet
 • Oppholdt deg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller
 • Testet positivt for antibiotikaresistente bakterier

Hvorfor?

Norsk dyrehelse er best i verden, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være! Derfor er det svært viktig at vi gjør det vi kan for å forebygge at smittsomme sykdommer blir spredt til norske dyr.

Mennesker reiser mer og lenger, og tar med seg bakterier og andre smittestoffer tilbake. Landbruket ønsker ofte å innføre nye arter eller raser av dyr, og tempoet på kjøp og salg av dyr har økt. Faren for smitte fra utenlandske dyrehold til norske dyrehold, og faren for smitte mellom norske dyrehold har derfor økt.

De fleste dyresykdommer er ikke farlige for mennesker, men noen sykdommer hos dyr kan smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom. I tillegg kan mennesker spre smitte fra dyr til dyr, og fra land til land. Det finnes dessverre mange eksempler på at store utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer skyldes at smitte har blitt spredd gjennom mennesker eller gjenstander de har tatt med seg.

Smittsom dyresykdom har store samfunnsmessige konsekvenser, i tillegg til at det gir nedsatt dyrevelferd hos dyrene som blir syke. Vi har derfor et regelverk som skal forhindre at smitte sprer seg med mennesker, utstyr og dyr fra land til land.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning