Risikovurdering

Vurdering av sannsynlighet for overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker

Publisert 14.12.2015     Sist endret 12.03.2019

En ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at antibiotikaresistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker. Idet resistens er mer vanlig i andre land enn Norge vil mer kontakt mellom norske og utenlandske hunder føre til at resistente bakterier kommer til Norge. Dermed øker sannsynligheten for at antibiotikaresistente bakterier overføres mellom dyr og mennesker.

Vitenskapskomiteen overleverte rapporten til Mattilsynet på et åpent møte mandag 14. desember. I rapporten kommer det frem at det fortsatt er begrenset kunnskap om status på dette området. Rapporten forteller videre at det finnes en sannsynlighet for overføring av resistens, men at det ikke er grunnlag for å si hvor stor sannsynligheten er.

– Vi vil studere konklusjonene nøye og ta dette med oss i arbeidet videre. Umiddelbart vil jeg derimot peke på enkelte faresignaler: Hold av kjæledyr har endret seg de siste årene. Norske kjæledyr har nærmere kontakt med europeiske kjæledyr enten ved at noen innfører kjæledyr eller tar med kjæledyrene på ferie. Dyrene behandles i mange tilfeller mer som familiemedlemmer og utviklingen i behandling av dyr er også endret. Kjæledyr blir i likhet med mennesker behandlet med antibiotika, og vi vet at bruk av antibiotika kan føre til resistens, sier direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet, Hilde Bremnes.

Advarer mot å føre inn kjæledyr til Norge

– Jeg vil be folk om å tenke seg om før de tar med seg dyr hjem fra utlandet, og også ta en ekstra vurdering av om det er lurt å ta med kjæledyret på ferie, ser Bremnes.

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem med store samfunnsmessige konsekvenser. Norske myndigheter har i 2015 utarbeidet en helhetlig strategi for tiltak mot antibiotikaresistens.

Les rapporten på VKMs nettsider: Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 10 910


Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 10 910