Kunngjøring

Endret gyldighet på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr

Publisert 14.09.2022     Sist endret 29.09.2022

Fra og med 1. september 2022 ble gyldigheten på resepter som inneholder antimikrobielle legemidler til dyr endret til fem dager. Det er viktig at dyrehelsepersonell skriver utløpsdato på resepten og gjør dyreeiere oppmerksomme på endringen slik at reseptene ikke går ut på dato før medisinen hentes ut. Dette gjelder også når humanpreparater brukes til dyr i henhold til kaskadeprinsippet. Det vil innføres en overgangsperiode på en måned.

Statens Legemiddelverk og Mattilsynet ser at det er nødvendig med en overgangsperiode på en måned. Det betyr at de nye reglene vil iverksettes fra og med 1. oktober. Resepter som er skrevet ut etter 1.oktober med lengre gyldighet enn fem dager vil ikke leveres ut fra apotekene.

Endringen betyr at alle resepter til dyr hvor det er forskrevet antimikrobielle legemidler har en gyldighet på fem dager fra utstedelsesdato, også når humane preparater brukes til dyr i henhold til kaskadeprinsippet. Endringen er absolutt, slik at det ikke finnes noen unntak.

I henhold til legemiddelforordning (EU) 2019/6 artikkel (4) punkt 12 defineres et antimikrobielle stoff:

Ethvert stoff med en direkte virkning på mikroorganismer som brukes til behandling eller forebygging av infeksjoner eller infeksjonssykdommer, herunder antibiotika, antivirusmidler, antisoppmidler og antiprotozomidler,

I noen tilfeller kan produksjonstiden for medisinert fôr bety at det går mer enn fem dager fra resepten skrives, til medisinfôret utleveres. I slike tilfeller vil en løsning kunne være at rekvirenten først legger inn en produksjonsbestilling til tilvirker. Utstedelse av selve resepten kan gjøres når medisinfôret er ferdig tilvirket og klart til utlevering. 

Ved behov for avklaringer, ta kontakt med UPD.NoMA@legemiddelverket.no

Europeisk regelverk

Endringen skyldes den nye legemiddelforordningen (EU) 2019/6 som trådte i kraft i Norge den 16.09.2022.

I Norge er Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m (utleveringsforskriften) endret med virkning fra og med 1.9.2022.

Les også veileder om bruk av legemidler til dyr.

Fant du det du lette etter?