Faktaartikkel

Forsvarlig bruk av antibiotika til dyr

Publisert 27.03.2019     Sist endret 16.07.2020

Veterinærer har et særskilt ansvar for å forskrive antibiotika på en måte som i minst mulig grad bidrar til utviklingen av antibiotikaresistens.

Innen både human- og veterinærmedisin har vi et mål om å bruke antibiotika riktig. I dette ligger det at vi skal redusere unødvendig bruk av. Dette gjør vi for å hindre utvikling av resistens, og for å opprettholde effekten av antibiotika.

Norge har en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Ett av målene i denne planen  er at bruken av antibiotika til kjæledyr skal reduseres med 30% fra 2013 til 2020. For produksjonsdyr skal bruken reduseres med 10 %.

Det er viktig at også privatpraktiserende veterinærer bidrar til dette arbeidet ved å følge Statens Legemiddelverk sine råd om forsvarlig antibiotikabruk til dyr. Disse er:

  1. Reduser gyldigheten på antibiotikaresepter
  2. Følg terapianbefalinger for antibiotikabruk
  3. Meld manglende effekt ved bruk av antibiotika.
  4. Les viktig informasjon i preparatomtalen
  5. Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
  6. Antibiotika forbehold mennesker

Mattilsynet støtter seg til legemiddelverkets vurdering av hva som er forsvarlig bruk av antibiotika til dyr.

Noen medisiner skal kun brukes på mennesker

Smalspektrede antibakterielle midler bør være førstevalg når dyr får antibiotika. Antibakterielle midler definert som kritisk viktige for humanmedisinen av Verdens Helseorganisasjon (3. og 4.generasjons cefalosporiner, kinoloner og makrolider) skal være siste valg og kun brukes der resistensbestemmelse utelukker andre preparater. Langtidsvirkende antibakterielle midler skal brukes restriktivt fordi det mangler tilstrekkelig dokumentasjon med hensyn til utvikling og spredning av resistens, spesielt i ikke-patogene bakterier.

Veterinærer har et selvstendig ansvar for å følge terapianbefalingene på generell basis. Samtidig er de forpliktet til å gjøre individuelle vurderinger i ulike kasus.

Du må som veterinær basere all din bruk av antibakterielle midler på grundig diagnostikk. Du må sikre at behandlingen er nødvendig og den må utføres på riktig måte. Resultat av bakteriologiske tester og resistenstester bør legges til grunn for valg av preparat, dosering og behandlingsvarighet.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer