Faktaartikkel

Godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Publisert 31.08.2012     Sist endret 08.07.2013

Godtgjørelse for nødhjelp til dyr er regulert i forskrift som ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2012.

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr skal bidra til at syke, skadde og hjelpeløse dyr får nødhjelp.

Forskriften gjelder offentlig godtgjørelse til veterinærer og annet dyrehelsepersonell ved

Godtgjørelsen standardiseres gjennom faste satser for utført arbeid og dekking av dokumenterte og nødvendige utgifter. Avgjørelsene om utbetaling av godtgjørelse fastsettes som enkeltvedtak av distriktskontorene etter krav i hvert enkelt tilfelle.

Det er utarbeidet et kravskjema som skal benyttes: Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les merPublikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer