Tilsynsrapport

Nasjonalt tilsynsprosjekt dyrehelsepersonell

Publisert 03.06.2013     Sist endret 03.06.2013

Mattilsynet gjennomførte høsten 2012 et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot veterinærer. Tilsynet omfattet journalførsel, rapportering og meldeplikt til Mattilsynet. I distrikt med svin omfattet tilsynet også medisinforvaltning. Det ble også gjennomført tilsyn hos en del svineprodusenter, dette for å kartlegge veterinærenes medisinforvaltning.

Det ble ført tilsyn med totalt 290 veterinærer mhp journalførsel, rapportering- og meldeplikt. Tilsynet ble utført av 45 distriktskontor fordelt på alle åtte regioner. Det ble videre ført utvidet tilsyn med 105 svinepraktiserende veterinærer mhp medisinforvaltning. Tilsynet med svinepraktiserende veterinærer ble utført av 30 distriktskontor fordelt på syv regioner.

Utvalget av veterinærer for tilsyn var risikobasert. Med risikobasert utvalg menes at man velger ut tilsynsobjekter målrettet slik at en velger ut de som vurderes å ha størst risiko for regelverksbrudd, og der et regelverksbrudd har størst konsekvenser.

Funn

Det ble varslet vedtak hos 191 av totalt 290 praktiserende veterinærer, dvs 65,9 %, når det gjaldt journalførsel, rapportering og meldeplikt. Hos 134 av disse, dvs. 46,2 %, ble det fattet vedtak.

Prosjektet viser at mange veterinærer må forbedre sine rutiner når det gjelder rapportering av legemiddelbruk til Mattilsynet. Det ble varslet vedtak hos 144 veterinærer, dvs. 54,5%. Hos 104 veterinærer ble det fattet vedtak.

Videre viste prosjektet at mange svinepraktiserende veterinærer har behov for en mer ansvarlig praksis ved bruk av medhjelper. (Medhjelper er når andre enn veterinær tilfører legemiddelet). Det ble varslet vedtak hos 50 svinepraktiserende veterinærer, dvs. 47,6% av de det ble ført tilsyn med. Hos 24 av disse ble det fattet vedtak.

Prosjektet viser at mange veterinærer må forbedre sin journalførsel. Det ble varslet vedtak hos 130 veterinærer mhp. journalens innhold, hos 42 veterinærer mhp. journalens form, og hos 27 veterinærer mhp. retting av journalen. Dette tilsvarer hhv. 45%, 14,5 % og 9,3 % av veterinærene det ble ført tilsyn med. Vedtak ble fattet hos hhv. 73, 26 og 12 veterinærer.

Veterinærene var med få unntak godt kjent med faglige standarder for bruk av antibakterielle legemidler til produksjonsdyr. Likevel må noen svinepraktiserende veterinærer endre sitt systematiske valg av legemidler til mindre resistensdrivende preparater.

Det er ført lite tilsyn med veterinærer tidligere. Dette vil naturlig bidra til flere regelverksbrudd enn om Mattilsynet hadde ført jevnlig tilsyn. I tillegg vil det bidra at utvalget av veterinærer for tilsyn var risikobasert. En stor andel av veterinærene har vært raske til å utbedre de påpekte forholdene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner