Risikovurdering

Risikovurdering av bruk av akupunkturbehandling av dyr

Publisert 11.02.2010     Sist endret 11.02.2010

Mattilsynet har mottatt en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har utarbeidet om bruk av nåleakupunktur på dyr. Risikovurderingen er et viktig grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med å lage et forslag til regulering av akupunktur på dyr.

Hovedkonklusjonen i risikovurderingen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er at det for dyr som for mennesker er generelt liten risiko for at det oppstår skader eller infeksjoner som følge av behandling med nåleakupunktur. Forutsetningen er at den som utfører behandlingen har tilstrekkelige kunnskap og ferdigheter, men det er forhold ved dyr som øker risikoen for at enkelte typer negative konsekvenser kan oppstå.

VKM understreker at uansett behandlingsform, enten det er nåleakupunktur eller tradisjonell vestlig veterinærmedisin, henger risikoen for skader og faren for ikke å oppdage andre sykdommer og smertefulle tilstander nøye sammen med behandlerens evne til å gjenkjenne symptomer, stille korrekt diagnose, velge adekvat behandling, utføre behandlingen korrekt og ikke minst erkjenne metodens begrensninger.

VKM har ikke vurdert hvilke krav som bør stilles til faglige kvalifikasjoner ved bruk av nåleakupunktur. Dette er spørsmål som Mattilsynet har bedt Det veterinærmedisinske rettsråd om å vurdere.

Oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet
Bakgrunnen for at Mattilsynet har bedt VKM om en risikovurdering, er at vi har fått oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utrede mulige alternativer for regulering av akupunktur på dyr og utarbeide forslag til hvordan dette området bør reguleres i fremtiden.

VKM: Risikovurdering - bruk av akupunktur på dyr

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, regelverksavdelingen, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, tlf. 23 21 65 70.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, regelverksavdelingen, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, tlf. 23 21 65 70.