Tilsyn med dyrehelsepersonell

Publisert 31.08.2012     Sist endret 16.03.2022

Mattilsynet fører tilsyn med at dyrehelsepersonells virksomhet er i tråd med Lov om dyrehelsepersonell og tilhørende forskrifter. Veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere er definert som dyrehelsepersonell etter loven.

Tilsynene gjennomføres enten som planlagte tilsyn eller som en oppfølging av meldinger Mattilsynet har mottatt om mulige pliktbrudd. Tilsynene gjennomføres hovedsakelig av Mattilsynets avdelingskontorer.

Dersom det avdekkes regelverksbrudd ved tilsynene kan Mattilsynet følge disse opp ved å pålegge dyrehelsepersonellet å endre sin virksomhet slik at denne blir i samsvar med loven. Alvorlige, omfattende eller gjentatte regelverksbrudd kan medføre at dyrehelsepersonellet får en advarsel, eller at vedkommende blir fratatt sin rekvireringsrett eller autorisasjon. Forholdet kan også bli politianmeldt.

Vedtak som blir fattet i forbindelse med tilsyn kan påklages av dyrehelsepersonellet i henhold til forvaltningsloven.

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2022 

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer