Spørsmål og svar

Vaksinering av hund og katt med Rabisin vet.®

Publisert 16.01.2017     Sist endret 02.10.2017

Mattilsynet ønsker å klargjøre informasjon om vaksinering av hund og katt mot rabies med vaksinen Rabisin vet.® fra Merial.

I Felleskatalogen, pakningsvedlegget og SPC står det at første vaksinasjon skal skje tidligst ved 12 ukers alder. Første revaksinasjon skal skje ett år etter første vaksinasjon, alternativt årlig for katt, hest og drøvtyggere. For hund gjelder videre at revaksinasjoner er gyldig i tre år dersom revaksinasjonene er gitt til riktig tid.

Ett år etter første vaksinasjon er videre blitt forklart med at første revaksinasjon skal foretas i den 12. måneden etter første vaksinasjon. Mattilsynet har mottatt flere spørsmål om hvordan dette skal forstås. Vi ønsker nå å klargjøre dette.

Første revaksinasjon etter grunnvaksine med Rabisin vet.® skal foretas i perioden 30 – 0 dager før utløp av gjeldende vaksinasjon for at injeksjonen skal regnes som en gyldig revaksinasjon.

Revaksinasjoner med Rabisin vet.® på hund gitt etter 29.04.2015 kan gis tre års gyldighet, forutsatt at grunnvaksine og første revaksinasjon er gitt i tråd med informasjonen over.

Eksempel:

1. vaksine settes 1. januar 2017- da må revaksinering settes mellom 1. desember 2017 og 1. januar 2018 for at revaksineringen skal være gyldig. Dersom revaksineringen settes innenfor dette angitte tidsrommet vil vaksine nr 2 være gyldig i tre år.

Med andre ord kan vaksineringen senest skje samme dato ett eller tre år etter at den forrige ble gitt avhengig av hvor man er i vaksineringsregimet.

Dersom grunnvaksinen og første revaksinasjon er gitt som beskrevet over kan etterfølgende revaksinasjoner gis hvert tredje år. Går det mer enn tre år etter siste revaksinasjon må vaksinasjonsregimet startes på nytt.

Vi vil videre minne om at produsenten av Rabisin vet.® kun går god for samtidig vaksinasjon med andre Eurican® produkter. De anbefaler ellers at dyr ved vaksinering med Rabisin vet.® ikke skal motta andre type vaksiner i tidsrommet 14 dager før-14 dager etter at dyret vaksineres.

Fant du det du lette etter?