Dyretransport

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Dyr transporteres i mange ulike sammenhenger, fra transport av sports- og hobbydyr i privat sammenheng, til transport av slaktedyr til slakteri. Hvert år transporteres millioner av dyr i Norge.

Å bli transportert kan være en stor stressbelastning for dyrene, og kan påføre unødig lidelse dersom transporten ikke blir gjennomført på forsvarlig måte. Dyr som er vant til å transporteres vil som oftest takle transporten bedre enn dyr som aldri har vært transportert tidligere. Men også for slike dyr kan det være en betydelig påkjenning å bli transportert.

Alle som transporterer dyr, enten det er snakk om hobbytransport eller firma som lever av å transportere dyr, har ansvar for å sikre at dyrene har det bra under reisen, og at det er minst mulig fare for at det skal oppstå situasjoner eller tilstander som utsetter dyrene for unødige lidelser eller påkjenninger.

Dyrevelferdloven gjelder også for transport. I tillegg har vi to forskrifter som gir regler for hvordan transport av dyr skal gjennomføres. Hvilke forskrifter som gjelder avhenger av type transport som gjennomføres. Det er for eksempel andre regler for transport av en hobbyhest til et lokalt stevne enn for transport av slaktedyr til slakteri.

EU har laget et eget regelverk for transport av dyr i næringsøyemed (transportforordningen). Dette regelverket er tatt inn i den norske forskriften om næringsmessig transport av dyr fordi Norge er med i EØS-samarbeidet. I tillegg til kravene i EU-regelverket, inneholder den norske forskriften noen flere og strengere krav, som gjelder når transporten foregår innenfor landegrensen vår. Forskriften som gjelder hobbytransport har ikke like mange spesifikke krav som forskriften om næringsmessig transport. Dette er ikke fordi dyrene ikke skal beskyttes i like stor grad, men bl.a. fordi man vurderer at behovet for å regulere slik transport i detaljer er betydelig mindre når det gjelder transport av hobby- , sports- og kjæledyr. Regler for transport av sirkusdyr er beskrevet i samme forskrift som hobbytransport.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at transport av dyr foregår etter reglene. Vi har også ansvar for å følge opp ved å gi veiledning eller pålegg om tiltak dersom transporten ikke gjennomføres i samsvar med reglene. I tillegg har vi ansvar for å behandle søknader og utstede godkjenninger etc som er nødvendig å ha for å drive næringsmessig transport.