Hobbytransport av dyr

Publisert 16.10.2012     Sist endret 09.01.2013

Med hobbytransport menes transport som ikke uføres i forbindelse med næring, og som ikke gjennomføres av transportør som tar seg betalt for dette. Dette kan være transport av egne sports- eller familiedyr, for eksempel transport av sportsponni til lokale stevner.

Det er ikke avgjørende om det er eieren selv som gjennomfører transporten, men ofte vil transport som gjennomføres av andre være en tjeneste man betaler for. I disse tilfellene er transporten ikke å betrakte som hobbytransport.

Transportør av hester mellom EU/EØS-land og andre land må registreres av myndighetene

Alle som transporterer hest mellom EU/EØS-stater, eller mellom en Eu/EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU og EØS), skal være registrert hos myndighetene og få tildelt et entydig registreringsnummer. Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet.

For å få tildelt et registreringsnummer fra Mattilsynet , må du sende e-post til postmottak@mattilsynet.no med denne informasjonen:

  • at du vil registrere deg som transportør av hest til eller fra Norge
  • navn og adresse for transportør
  • typen transport
  • transportmiddel
  • antall dyr transportmiddelet har plass til

Hvis du er transportør som driver næringsmessig dyretransport, er du godkjent etter dyrevelferdsregelverket (forskrift om næringsmessig transport av dyr). Da bruker du godkjenningsnummeret som registreringsnummer.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyretransport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer