Forskrifter

Publisert 16.10.2012     Sist endret 09.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 08.02.2012 129
Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) 19.05.2016 542